Rich text editor

All the world’s a STAGE. And all the men & women are merely PLAYERS.
William Shakespeare

  Rich text editor

  

   Institucionit  “ Teatri Gostivarit” .

   Themelimi i institucionit  “Teatri Gostivarit” eshte një nga synimet e ministrit të Kulturës, Asaf Ademi.  Eshte themeluar me 30.09.2018 nga grupi iniciues, respektivisht Komisionin për themelimin e Teatrit të Gostivarit ,ndersa me date 30.10.2018 mori edhe vendimin perfundimtar të nënshkruar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore. 


   Rreth nesh
   image