M
Dokumente të rëndësishme
September 24, 2021 02:09 p.m.
Dokumente të rëndësishme
Ketu keni të bashkangjitura disa dokumente  te rendesishme per Teatrin e Gostivarit Plani vjetor
Llogarija përfundimtare 2020
May 11, 2021 08:54 p.m.
Llogarija përfundimtare 2020
Bilansi i harxhimeve dhe të ardhurave për vitin 2020Kliko për shkarkim
Llogaria perfundimtare 2019
May 11, 2021 08:45 p.m.
Llogaria perfundimtare 2019
Bilansi i harxhimeve dhe të ardhurave për vitin 2019 Kliko për shkarkim 
Total: 3 / Current Page: 1 of 1