M
Одлука
August 31, 2020 06:40 p.m.
Одлука
За избор на кандидат за вработување актери од четврта
Кодекс за административни службеници
August 31, 2020 06:38 p.m.
Кодекс за административни службеници
Превземи кодекс
ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019
August 31, 2020 06:38 p.m.
ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019
за вработување на шеснаесет (16) извршители на неопреде
ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2019 за вработување
August 31, 2020 06:36 p.m.
ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2019 за вработување
ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2019 за вработување на осум (8) извршители
Total: 4 / Current Page: 1 of 1