ADMINISTRATA

EMRI DHE MBIEMRI                                                POZITA

·         ILIR OSMANI                                 MARDHENIE ME PUBLIKUN DHE MARKETING

·         IBRAIM FEJZULI                           KESHILLTAR I PROKURIMIT PUBLIK

·         SHENOLL NESIMI                         BASHKPUNETOR I LARTE 

·         ARMEND HAJDARI                       BASHKPUNETOR PER CESHTJE FINANSIARE

·         ALBULENA SINANI                      ARHIVA E TEATRIT

·         HAVSA MUSLIU                            BASHKUPUNETORE PER PUNE DREJTESIE

·         ZINEPE ELEZI                                 REFERENTE PER PUNE DREJTESI

·         OSMAN DEMIRI                             BASHKPUNETOR I PERGJITHSHEM