TE PUNESUARIT E SKENES NE TEATRIN E GOSTIVARIT

 

  EMRI DHE MBIEMRI                          POZITA

DEFRIM SEFERI                          MJESHTER DRURI

AFET AVDIU                                BRAVAR NDREQES

AJRULLA AJRULLAI                  DEKORATER

HABIB NESIMI                             DEKORATER

ABDILSAMET LUSHI                 SHITES BILETASH

BESAR ELEZI                               MJESHTER I TGV

SANIE SELMANI                         PER HIGJIENE

IMRAN SINANI                            VOZITES-SHOFER

JETMIR ABDURAIMI                  MJESHTER NDRICIMI

ALBERT SELMANI                     TON MJESHTER

JETMIRE RAKIPI                         MAKEUP ARTISTE

QIBIR SHABANI                           REKVEZITER

DURATA ELEZI                            STILISTE